ODKAZY

Městská knihovna v Českém Krumlově - www.knih-ck.cz
Jihočeská vědecká knhihovna České Budějovice - www.cbvk.cz
Národní knihovna České republiky - www.nkp.cz
Ústřední knihovna Univerzity Karlovy -www.cuni.cz/UK-320.html
Portál KNIHOVNY - www.knihovny.cz
Jednotná informační brána - www.jib.cz
SKAT - Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius - www.skat.cz
Město Horní Planá - www.horniplana.cz
Spolupracujeme s : LANius Tábor, s.r.o. - www.lanius.cz